menu
ładowanie danych

Streszczenia

Streszczenia można zgłaszać elektronicznie po dokonaniu [.. rejestracji uczestnictwa ..] oraz następnym zalogowaniu się do [.. Panelu Uczestnika ..].

Autorzy otrzymują automatyczną odpowiedź e-mail z numerem zgłoszenia streszczenia.

Zasady przygotowania streszczeń:

  • streszczenia należy zgłaszać w języku polskim
  • tytuł pracy
  • autorzy: nazwisko i pierwsza litera imienia, bez tytułów naukowych
  • zaznaczyć * osobę prezentującą pracę
  • afiliacja z wykorzystaniem cyfr dla oznaczenia kilku ośrodków
  • tekst streszczenia maks. 250 słów
  • nie ma możliwości załączenia do tekstu tabel, rycin, wykresów

Przedłożone streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy.
Termin nadsyłania streszczeń - do 7 kwietnia 2018 r.; przedłużono do 20 kwietnia 2018 r. przedłużono do 25 kwietnia 2018 r.
Aby wziąć udział w sesji posterowej na Konferencji wymagana jest rejestracja i wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Wymiar plakatu do prezentacji: 70 x 100 cm

aktualizacja: 2018-05-16