menu
ładowanie danych

Program

I dzień, czwartek 24 maja 2018

09.00-10.20
Rejestracja Uczestników
10.20
INAUGURACJA
10.30-11.00
Wtórne niedobory odporności - wykład inauguracyjny
prof. dr hab. Jacek Roliński
Sesja I - NIEDOBORY ODPORNOŚCI
prowadzący: prof. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz, prof. dr hab. Jacek Roliński
11.00-11.30
Cytometria w rzadkich przypadkach niedoborów odporności
dr Karolina Bukowska-Strakova
11.30-11.40
Pozytywna korelacja poziomu mieloidalnych komórek supresorowych i limfocytów T regulatorowych u pacjentów z przejściową hypogammaglobulinemią wieku dziecięcego
Siemińska I.*, Rutkowska-Zapała M., Bukowska-Strakova K., Siedlar M., Baran J.
11.40-11.50
dyskusja
11.50-12.10
Immunofenotypowanie pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pochodzenia płytkowego i erytrocytalnego z wykorzystaniem cytometru przepływowego CellStream, Merck
Michał Konieczny, Merck
12.10-12.30
przerwa na kawę
Sesja II - IMMUNOLOGIA NOWOTWORÓW
prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, prof. dr hab. Jan Żeromski
12.30-13.00
Zastosowanie cytometrii w monitorowaniu immunoterapii nowotworów
prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz
13.00-13.30
Miejsce i rola receptorów rozpoznających wzorce w onkologii
prof. dr hab. Jan Żeromski
13.30-14.00
Charakterystyka funkcjonalna i fenotypowa mieloidalnych komórek supresorowych (MDSC) u pacjentów z rakiem jelita grubego
prof. dr hab. Jarosław Baran
14.00-14.10
Mechanizmy ucieczki nowotworu spod nadzoru immunologicznego
dr Mariusz Kaczmarek
14.10-14.20
Wzmożona aktywność inhibitorowa limfocytów T regulatorowych w mikrośrodowisku nowotworowego wysięku opłucnowego
Budna J.*, Kaczmarek M., Kolecka-Bednarczyk A., Spychalski Ł., Goździk-Spychalska J., Batura-Gabryel H., Sikora J.
14.20-14.30
dyskusja
14.30-15.15
lunch
sesja III - IMMUNOHEMATOLOGIA
prowadzący: prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, prof. dr hab. Bogdan Mazur
15.15-15.45
Zintegrowana diagnostyka hematopatologiczna w nowotworach limfo- i mieloproliferacyjnych
prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
15.45-16.15
Monitorowanie choroby resztkowej w ostrych białaczkach
prof. dr hab. Bogdan Mazur
16.15-16.25
Ekspresja białka MRP1 w macierzystych komórkach białaczkowych jest negatywnym czynnikiem prognostycznym pacjentów z ostrą białaczka szpikową
Paprocka M.*, Bielawska-Pohl A., Rossowska J., Krawczenko A., Duś D., Kiełbiński M., Haus O., Podolak-Dawidziak M. Kuliczkowski K.
16.25-16.35
Ocena subpopulacji folikularnych limfocytów T pomocniczych (TFH) pamięci u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL)
Woś J.*, Bojarska-Junak A., Szymańska A., Kowalska W., Waldowska-Kasprzak M., Tomczak W., Wąsik-Szczepanek E., Roliński J.
16.35-16.45
dyskusja
17.00
walne zebranie Polskiego Towarzystwa Cytometrii
19.30
kolacja i spotkanie towarzyskie

II dzień, piątek 25 maja 2018

09.00-09.30
Kalpainy i proteolityczna modyfikacja białek w normalnych i patologicznych limfocytach-wykład plenarny
prof. dr hab. Jacek Witkowski
Sesja IV - IMMUNOPATOLOGIA
prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Kawiak, prof. dr hab. Grzegorz Dworacki
09.30-09.50
Różne oblicza choroby IgG4-zależnej-znaczenie oceny immunomorfologicznej i podklasy immunoglobuliny IgG4 w surowicy krwi
prof. dr hab. G. Dworacki
09.50-10.00
Ocena ekspresji cząsteczek PD-1 oraz PD-L1 u pacjentów z nefropatią IgA
Mertowski S.*, Grywalska E., Gosik K., Kowalska A., Krasowska-Zając E. 1, Smarz-Widelska I., Roliński J., Załuska W.
10.00-10.10
Ocena odsetka limfocytów T i B wykazujących ekspresję cząsteczek CD200 i CD200R u chorych na pierwotne rozplemowe i nierozplemowe kłębuszkowe zapalenia nerek
Gosik K.*, Grywalska E., Mertowski S., Kowalska A., Krasowska-Zając E., Smarz-Widelska I., Załuska W., Roliński J.
10.10-10.20
Immunohistochemiczna ocena składu komórek układu immunologicznego grudek chłonnych w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego
Żurawski J.(1)*, Karoń J.(2), Talarska P.(1), Łazowski S.(3)
10.20-10.30
dyskusja
10.30-11.00
Ocena przeciwciał jądrowych (ANA) w teorii i praktyce
dr Patryk Matuszek, Euroimmun
11.00-12.00
sesja plakatowa i przerwa na kawę
SESJA PLAKATOWA
Sesja I - prowadzący: dr hab. Maria Wołuń-Cholewa, dr Mariusz Kaczmarek
Sesja II - prowadzący: dr hab. Mirosław Andrusiewicz, dr Magdalena Frydrychowicz
Sesja V - PROLIFERACJA, STARZENIE I ŚMIERĆ KOMÓRKI
prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. dr hab. Jacek Witkowski
12.00-12.30
Śmierć komórki-fakty znane i nieznane
prof. dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej*, prof. dr hab. Wiesław Deptuła
12.30-12.40
Neogenina-1 definiuje hematopoetyczne komórki macierzyste o preferencyjnym różnicowaniu mieloidalnym, które ulegają ekspansji podczas mobilizacji i starzenia
Szade K.*, Gulati G., Zukowska M., Noh J., Sinha R., George B., Zhang A., Dulak J., Józkowicz A., Weissman I.L.
12.40-12.50
Wpływ kurkuminy na biologię komórek nabłonkowych raka języka w badaniach in vitro
Chmielewska M.*, Tomaszewska W., Kotwicka M.
12.50-13.00
dyskusja
13.00
ZAKOŃCZENIE OBRAD I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
SESJA PLAKATOWA I
prowadzący: dr hab. Maria Wołuń-Cholewa, dr Mariusz Kaczmarek
1.
Analiza wybranych polimorfizmów w promotorze gonadotropiny kosmówkowej w liniach komórkowych raka jajnika
Żbikowska A., Białas P., Kotwicka M., Andrusiewicz M.
2.
Cytometria przepływowa jako ilościowa metoda oceny skuteczności terapii celowanej czerniaka in vitro
Dratkiewicz E., Simiczyjew A., Pietraszek-Gremplewicz K., Nowak D.
3.
Wpływ radioterapii na populację limfocytów T regulatorowych we krwi obwodowej u pacjentów z czerniakiem skóry
Brożyna A.A., Szablewska S., Łabejszo A., Gackowska L., Pawlikowska M., Roszkowski K., Jóźwicki W.
4.
Wpływ polisacharydopeptydów izolowanych z chińskiego grzyba Coriolus versicolor na żywotność komórek czerniaka w zależności od stopnia ich melanizacji
Pawlikowska M., Piotrowski J., Jóźwicki W., Kozak W., Brożyna A.A.
5.
Określenie wpływu mikropęcherzyków wydzielanych przez komórki nowotworowe na narządowo-swoiste komórki śródbłonka w kontekście tworzenia ognisk przerzutowania
Bielawska-Pohl A., Krawczenko A., Wojdat E., Paprocka M., Kraśkiewicz H., Gromolak S., Klimczak A.
6.
Cancer Stem-like Properties in cultures of Colorectal Cancer Cell Lines
Moreira H., Szyjka A., Paliszkiewicz K., Pelc K., Mierziak-Derecka J., Kulma A., Gąsiorowski K.
7.
Wpływ wybranych inhibitorów kanonicznej ścieżki sygnałowej Wnt na przebieg cyklu komórkowego i apoptozę w liniach komórkowych płaskonabłonkowych nowotworów głowy i szyi
Kleszcz R., Baer-Dubowska W., Paluszczak J.
8.
Wpływ mimetyków BH3 na różnicowanie i apoptozę komórek ostrej białaczki szpikowej
Opydo-Chanek M., Mazur L.
9.
Cytometryczna ocena wybranych subpopulacji limfocytów iNKT we krwi obwodowej u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
Kowalska W.*, Waldowska-Kasprzak M., Woś J., Szymańska A., Hus I., Tomczak W., Roliński J., Bojarska-Junak A.
10.
Wpływ odnowy subpopulacji limfocytów na powikłania infekcyjne u pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego poddanych autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych
Gorący A.*, Cioch M., Jawniak D., Mazurkiewicz E., Hus M.
SESJA PLAKATOWA II
prowadzący: dr hab. Mirosław Andrusiewicz, dr Magdalena Frydrychowicz
11.
Ocena produkcji reaktywnych form tlenu i azotu w granulocytach obojętnochłonnych poddanych ekspozycji na anestetyki lokalne w warunkach hipoksji - reoksygenacji in vitro
Czerniak K., Kulińska K., Billert H.
12.
Porównanie efektywności enzymatycznej izolacji komórek macierzystych z owodni ludzkiej
Szmytkowska P., Czekaj P., Plewka D., Kopaczka K., Limanówka Ł., Król M.
13.
Optymalizacja metody przygotowania mikropęcherzyków pochodzących z nadsączy z ludzkich komórek progenitorowych i ocena ich wpływu na procesy zachodzące podczas gojenia rany in vitro
Krawczenko A., Bielawska-Paprocka A., Paprocka M., Kraśkiewicz H., Gromolak S., Wojdat E., Klimczak A.
14.
Porównanie fenotypu ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego i z tkanki tłuszczowej
Gromolak S., Paprocka M., Klimczak A.
15.
Plejotropowy czynnik transkrypcyjny p53 jako regulator genów odporności wrodzonej
Zajkowicz A., Krześniak M., Gdowicz-Kłosok A., Łasut B., Matuszczyk I., Rusin M.
16.
Wpływ pyłów zawieszonych zawierających metale przejściowe (TMCPM) na aktywność komórek układu odpornościowego człowieka
Gałuszka A., Stec M., Siedlar M., Baran J.
17.
Porównanie dystrybucji wybranych subpopulacji komórek CD3+ we krwi obwodowej piłkarzy nożnych w następstwie rutynowego testu wydolnościowego
Kostrzewa-Nowak D., Nowak R.
18.
Test progresywny na bieżni mechanicznej jako czynnik indukujący apoptozę komórek T we krwi obwodowej piłkarzy nożnych
Nowak R., Kostrzewa-Nowak D.
19.
Anestetyki lokalne zwiększają produkcję tlenku azotu (NO) w granulocytach obojętnochłonnych krwi pępowinowej oraz krwi dorosłych ochotników
Kulińska K., Sawiński K., Czerniak K., Kusza K., Billert H.
20.
Ocena aktywności biologicznej metylotiopochodnych kombretastatyny A-4 - potencjalnych czynników antymitotycznych
Zielińska-Przyjemska M., Kaczmarek M., Stefański T.
21.
Ocena wybranych elementów odporności komórkowej w patogenezie przewlekłego zapalenia zatok
Kaczmarek M., Łagiedo-Żelazowska M., Nowicka A., Wasicka K. Tin-Tsen Chou J., Popowicz P., Jackowska J., Leszczyńska M.
22.
Wpływ ekspresji genów CGB1 i CGB2 kodujących podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na komórki nowotworowe
Białas P., Śliwa A., Szczerba A., Jankowska A.
23.
Ekspresja genów kodujących podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej a proces tranzycji epitelialno-mezenchymalnej w raku jajnika
Białas P., Bartoś B., Szczerba A., Śliwa A., Lorek. J., Jankowska A.
aktualizacja: 2018-05-16